Trädgårdstjänster

     Behöver du hjälp med att ta hand om trädgården? Vi kan hjälpa dig med bland annat:


Ogräsrensning

Grönyteskötsel

Häcktrimmning

Lövkrattning

Rådgivning

Trädgårdsritningar

Kantstensläggning

Röjning


Om du har behov av regelbundna trädgårdsjobb på din fastighet kan du kontakta oss via mail eller telefon, så kan vi lägga upp en skötselplan.